Sản phẩm nổi bật

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 6  P/N : 00V7590 Giá :910,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 6 P/N : 00V7590 Giá :910,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 6  P/N : 00V7590, Dung Lượng  : 2.5/6.25 TB, Độ bền : 30 năm , Bảo..

BĂNG TỪ LƯU TRỮ FUJIFILM  LTO 8  P/N :16551221 Giá : 4,100,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ FUJIFILM LTO 8 P/N :16551221 Giá : 4,100,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ FUJIFILM LTO 8 P/N :16551221 , Dung Lượng  :12/30 TB, Độ bền : 30 năm , Bảo Hàn..

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 7  P/N : 38L7302  Giá : 2,020,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 7 P/N : 38L7302 Giá : 2,020,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ IBM LTO 7  P/N : 38L7302 , Dung Lượng  : 6/15 TB, Độ bền : 30 năm , B..

BĂNG TỪ LƯU TRỮ HP LTO 7 P/N : C7977A Giá : 1,980,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ HP LTO 7 P/N : C7977A Giá : 1,980,000 VND

BĂNG TỪ LƯU TRỮ HP LTO 7  P/N : C7977A , Dung Lượng  : 6/15 TB, Độ bền : 30 năm , Bảo..